BYDLENÍ A NEMOVITOSTI

Byt nebo dům?

THE BEST FOR YOUR HOME

Zimní zahradu, nebo jen důkladné zastřešení terasy ocení každý, kdo vyhledává odpočinek s rodinou a přáteli v pohodlném a neformálním prostředí.

Zimní zahrada je ideálním řešením pro milovníky přírody

Výhodou zimní zahrady je to, že je možné postavit ji ve dvou časových fázích. Během první fáze si necháme postavit jen pergolu a boční stěny ze skla si můžeme nechat nainstalovat kdykoliv později.

Přečtěte si více
4 min read

Proč jsou krbová kamna a krby tak oblíbená?

Krbová kamna a krby jsou cenově výhodným zdrojem tepla a jsou ideální pro ty, kteří chtějí svému domovu dodat ráz. Krbová kamna jsou typem volně stojícího zdroje tepla na tuhá paliva, tedy nejčastěji dřevo zabudovaného přímo do zdi.

Přečtěte si více
4 min read

Glamping - stylové chatičky uprostřed přírody

Glamping - stylové chatičky uprostřed přírody. Trend posledních let kombinuje klasické kempování s luxusními vymoženostmi a běžným pohodlím, na které jsme zvyklí. Je to prostě glamorous (úžasné) a camping (kempování).

Přečtěte si více
14 min read

Jak zařídit pracovní stůl pro prvňáčky

Aktovku, pouzdro a další výbavu už máte nakoupenou, zbývá zařídit pracovní kout. K této události se váže mnoho emocí, ale také povinností, ze začátku hlavně pro rodiče. Se školní docházkou souvisí nejen pořízení velkého množství školních potřeb, ale mělo by nezbytně dojít k obměně celého dětského pokoje.

Přečtěte si více
11 min read
17Jun

Tak jako obývací pokoj, kuchyň nebo ložnice mohou hodně vypovídat o naší osobnosti, stejně tak o nás může hodně prozradit i terasa. Pokud máme štěstí a naše terasa je přiměřeně velká, pak si ji užijeme mnohem více. Je důležité, abychom se tam cítili stejně příjemně jako v ostatních částech domu. Kvalitní markýzy mohou snížit teplotu až o 10 stupňů! To má přímý vliv na používání klimatizace, protože ji lze minimalizovat, což má pozitivní dopad nejen na účet za elektřinu, ale také na životní prostředí.

Just as the living room, kitchen or bedroom can say a lot about our personality, so can the terrace. If we are lucky and our terrace is reasonably large, then we will enjoy it much more. It's important that we feel as comfortable there as we do in other parts of the house. Good quality awnings can lower the temperature by up to 10 degrees! This has a direct impact on the use of air conditioning as it can be minimised, which not only has a positive impact on the electricity bill but also on the environment.

17Jun

Nejdůležitější je vědět, jak ji co nejlépe uspořádat. Někdy se stává, že terasy nejsou plně využity, protože se neberou v úvahu jejich možnosti. Někdo vnímá terasu pouze jako místo, kde je cítit čerstvý vzduch, a vůbec je nenapadne, že se jedná o velmi důležitý prostor domu. Klíčové je vědět, jak tento prostor přizpůsobit našemu vkusu a našemu způsobu bydlení, stejně jako to děláme s ostatními prostory domu. Nedokážu si představit nic příjemnějšího, než si na terase snídat nebo si tam číst.

The most important thing is to know how best to arrange it. Sometimes it happens that terraces are not fully used because their possibilities are not taken into account. Some people see the terrace as a place to feel the fresh air and do not think about the fact that it is a very important space in the house. The key is to know how to adapt this space to our taste and our way of living, just as we do with the other spaces of the house. I can't imagine anything more pleasant than having breakfast on the terrace or reading there.

17Jun

Terasa je považována za velmi významný prostor v domě. Umožňuje nám přímý kontakt se zahradou. Nadýchat se čerstvého vzduchu a odreagovat se. Když na chvíli vyjdeme na terasu, můžeme cítit čerstvý vzduch a pozorovat svět. V obou případech to může být ideální odreagování. Nicméně, co dalšího nám terasa nabízí? Kromě toho, že nám umožňuje užívat si pěkného počasí, když je venku hezky, terasa zásadním způsobem zvětšuje prostor domu. Pokud ovšem terasu dokážeme dobře využít.

The terrace is considered a very important space in the house. It allows us direct contact with the garden. To breathe fresh air and relax. When we go out on the terrace for a while, we can feel the fresh air and observe the world. In both cases, it can be an ideal respite. However, what else does a terrace offer us? Apart from allowing us to enjoy the nice weather when it's nice outside, a terrace fundamentally increases the space of the house. If we can use the terrace well, of course.

17Jun

Terasa nám dovoluje ukázat něco o sobě, protože ji uvidí naši sousedé i kolemjdoucí, kteří tak případně ocení náš vkus. Které rostliny a květiny máme nejraději? Jaké barvy bychom chtěli, aby na naší terase vynikly? Často jsem se na ulici zastavil jen proto, abych obdivoval krásu teras, které jsem míjel. Vy také? Pokud máme venkovní terasový nábytek, můžeme také projevit svůj vkus. Jaký typ židlí a stolů? Pokud je umíme dobře umístit a jemně a příjemně nasvítit, pak nás to bude mnohem více lákat a vybízet k tomu, abychom tam trávili co nejvíce času. Je nezbytné dobře zvolit materiál, z něhož je nábytek vyroben, protože bude vystaven rozmarům počasí. Nábytek musíme vybírat pouze z odolných materiálů jako je hliník, železo, borovicové nebo teakové dřevo.

The terrace allows us to show something of ourselves, because it will be seen by our neighbours and passers-by, who will eventually appreciate our taste. Which plants and flowers do we like best? What colours would we like to make our terrace stand out? I have often stopped on the street just to admire the beauty of the terraces I have passed. Do you too? If we have outdoor patio furniture, we can also show our taste. What type of chairs and tables? If we can place them well and light them softly and pleasantly, then we will be much more attracted and encouraged to spend as much time there as possible. It is essential to choose well the material from which the furniture is made, as it will be exposed to the vagaries of the weather. Furniture must be chosen only from durable materials such as aluminium, iron, pine or teak wood.

Výhody bydlení v bytě

Byty jsou součástí domů a někdy celých obytných areálů a obvykle je kontrolováno, kdo do domu nebo areálu vstupuje a kdo jej opouští, takže je zvýšena bezpečnost.

Přečtěte si více  
Nejlepší nemovitost pro vás a vaši rodinu

Tak se volba mezi domem a bytem stává součástí dilematu, které je třeba vyřešit. V okamžiku koupě je to první otázka, protože existuje mnoho alternativ.

Přečtěte si více  
Výhody bydlení v rodinném domě

Domy mají větší prostory a obvykle i zahradu nebo terasu, což usnadňuje nejen sušení prádla. Kromě toho mohou mít domy vlastní garáže a parkovací plochy.

Přečtěte si více  
Ukážeme si výhody a nevýhody obou typů bydlení

Někdo si neumí představit život v bytě, jiného zase děsí představa rodinného domu. Pokud jste na bydlení v bytě zvyklí od dětství, nebude vám dělat bydlení v bytě žádný problém.

Přečtěte si více  
Mé jméno je Petr Janša a jsem aktivní člověk, který má vždy mnoho aktivit. Rád vymýšlím a zkouším nové věci, které bych mohl dělat nebo se v nich zdokonalovat. To je asi hlavní důvod, proč mám zkušenosti nejenom ze svého hlavního oboru, ale i z mnoha dalších.

KOLIK PROJEKTŮ MÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM…

My name is Petr Janša and I am an active person who always has many activities. I like to invent and try new things to do or improve on. This is probably the main reason why I have experience not only in my main field but also in many other fields.

HOW MANY PROJECTS YOU HAVE, THAT'S HOW MANY TIMES YOU'RE HUMAN...


O mně image
  • Projekt firemního časopisu DRAŽEBNÍ REVUE

  • Projekt Bulletin práva a ekonomiky 2022

  • Fotky a videa z výletů a cest